Theo thông tin do Ngân hàng HSBC (Việt Nam) mới công bố thì chỉ số PMI ngành sản xuất tại Việt Nam tháng 4 đã tăng nhẹ, từ 50,8 điểm tháng 3 lên 51 điểm.

Nguyên nhân là nhờ số lượng đơn đặt hàng mới, số việc làm và sản lượng sản xuất tăng trưởng nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên trong gần hai năm qua, biểu thị các điều kiện sản xuất trong khảo sát cho thấy tình hình đang dần được cải thiện. Đặc biệt hàng tồn kho thành phẩm đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Đại diện HSBC nhận định sự mở rộng hoạt động sản xuất phản ánh nhu cầu trong nước đang dần được cải thiện. Và Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành sản xuất cần nhiều lao động, thông qua mức tăng đầu tư nước ngoài vào ngành sản xuất trong năm qua.

Chỉ số PMI (nhà quản trị mua hàng) ngành sản xuất tại Việt Nam là kết quả phối hợp thực hiện giữa HSBC (Việt Nam) và Công ty Markit Economics.

A.THI