(PL)- Tại buổi họp báo ngày 8-2, ông Tatsuki Nagao, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam (SCV), cho biết:

Sẽ không mua lại phần vốn góp của 13 nhà đầu tư vào các cửa hàng Shiseido vì đây là thỏa thuận giữa Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thủy Lộc, đơn vị quản lý kinh doanh hệ thống mỹ phẩm Shiseido tại Việt Nam và các nhà đầu tư.

Ông Tatsuki Nagao cho biết SCV không có thỏa thuận hợp đồng nào với các đối tác của Công ty Thủy Lộc. SCV đã mua và Công ty Thủy Lộc đã bán cho SCV toàn bộ công việc kinh doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm Shiseido tại Việt Nam. SCV đã thanh toán toàn bộ giá trị mua bán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. SCV đã nhờ Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam giải quyết các tranh chấp để thu hồi các khoản nợ từ Công ty Thủy Lộc.

Cũng theo ông Tatsuki Nagao, khi kết thúc hợp đồng với Công ty Thủy Lộc, SCV chỉ có một cửa hàng bán lẻ và công ty đang xin giấy phép mở các điểm bán lẻ tiếp theo.

B.NHƠN