Bộ Tài chính đã thống nhất thời gian tới sẽ giảm tần suất kê khai thuế giá trị gia tăng hằng tháng xuống còn ba tháng một lần đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Bộ cũng sẽ rút ngắn thời gian với việc kiểm tra trước hoàn thuế sau chỉ còn 40 ngày thay vì 60 ngày như hiện nay. Đối với trường hợp hoàn trước kiểm tra sau, hướng dẫn sắp tới sẽ được rút ngắn hơn mức 15 ngày như hiện nay.

Theo tính toán của tổ công tác, nếu Bộ Tài chính áp dụng triệt để các cải cách như nêu trên, chắc chắn mỗi năm sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng 1.000 tỉ đồng và gần 150 giờ khi thực hiện các thủ tục về thuế.

L.THANH