Lễ hội này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23-3-2010 tại Quảng trường tỉnh Bình Phước. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh sản phẩm ngành điều Việt Nam, mở rộng thị trường thương mại, quảng bá thương hiệu ngành điều Việt Nam trên thị trường thế giới.

B.AN