Tin từ Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho hay hiện cơ quan này đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đồng thời, cơ quan này cũng rà soát đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ sở để Tổng cục Thuế thực hiện nhiệm vụ này là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của thuế TNCN 2007 đã quy định: Trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành, hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 1-7-2013, mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Tổng cục Thuế cho hay: Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo các công bố của Tổng cục Thống kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định của luật.

Theo thống kê, chỉ số CPI đến hết sáu tháng đầu năm 2019 so với thời điểm ngày 1-7-2013 đã tăng 18.17%. Mức này chưa chạm mốc biến động là 20% theo quy định về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế TNCN. Nếu theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% thì dẫn đến CPI có thể vượt trên 20% so với thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN có hiệu lực.

Và vì vậy mức giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế TNCN có thể sẽ được điều chỉnh.

Cùng với thông báo này, Tổng cục Thuế cũng thống kê diễn biến CPI kể từ thời điểm tháng 7-2013, tức là thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN có hiệu lực. Cụ thể như bảng dưới đây:

Thời điểm

CPI

Tháng 7-2013

100.00%

Năm 2014

104.82%

Năm 2015

105.49%

Năm 2016

108.29%

Năm 2017

112.11%

Năm 2018

116.07%

Sáu tháng đầu năm 2019

118.17%