Ông Bình cho biết quan điểm điều hành của NHNN là ổn định tỉ giá và thị trường ngoại hối, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam. Cùng với đó, NHNN sẽ điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, không chủ quan với lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các ngân hàng. Điều hành lãi suất và tỉ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát.

TRÀ PHƯƠNG