(PL)- Thép nhập khẩu sẽ được lấy mẫu để kiểm tra xem có đạt chất lượng về thành phần kim loại, cơ lý tính… mới được cho phép nhập khẩu.

Nếu thép nhập khẩu đã được công bố hợp chuẩn, chứng nhận hợp chuẩn hoặc công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy thì mới khỏi phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng.

Đây là quy định trong dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng thép, do Bộ Công Thương công bố ngày 9-4.

Doanh nghiệp sản xuất thép trong nước cũng phải đăng ký chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm thép, đồng thời phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp.

Ngoài việc kiểm tra định kỳ, thép còn có thể bị kiểm tra đột xuất nếu có khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc có thông tin trên báo chí về sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Q.NHƯ