Không những Co.op Mart chưa có thông báo tăng giá mặt hàng trái cây mà còn khuyến mãi cho mặt hàng này trong chương trình khuyến mãi Xanh và Sạch hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đang áp dụng trên hệ thống. Cụ thể, giá vẫn đang áp dụng cho đến thời điểm này gồm cam sành loại 1 từ 31.500 đồng giảm còn 28.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc loại 1 từ 64.000 đồng giảm còn 61.000 đồng/kg. Bưởi da xanh loại 1 từ 79.000 đồng giảm còn 69.900 đồng/kg, bưởi Năm Roi từ 26.000 đồng giảm còn 24.500 đồng/kg... Một số sản phẩm khác như ổi, lồng mức, thanh long, xoài xanh, chuối,... không tăng giá hoặc giảm giá từ 12% đến 15% tùy loại.

TUYẾT TRẦN