Theo số liệu cập nhật từ Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp (DN) quốc gia, năm 2016, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động (gia nhập và gia nhập lại thị trường) của cả nước là khoảng 136.800 DN.

Cụ thể, cả nước có 110.100 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 890.000 tỉ đồng, tăng 16% về số lượng DN và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số DN tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên nước ta có trên 100.000 DN thành lập trong một năm.

Tính đến thời điểm này, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là hơn 2,5 triệu tỉ đồng. Tỉ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong năm nay đạt 8,1 tỉ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong năm 2016 là 1,3 triệu lao động, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; xây dựng…