Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 4-2019 đạt 82 triệu USD, tăng 29% so với tháng trước đó.
Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là quốc gia cung cấp chủ yếu mặt hàng thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam.
Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2019, tỷ trọng nhập từ thị trường này chiếm 56%, đạt 148 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Còn tính riêng tháng 4-2019, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 50 triệu USD mặt hàng này từ Trung Quốc, tăng gần 49% so với tháng 3-2019 và tăng 21% so với tháng 4-2018.
Đứng thứ hai là Ấn Độ với kim ngạch xuất khẩu thuốc trừ sâu sang Việt Nam đạt 6,2 triệu USD trong tháng 4, tăng 59% so với tháng trước đó.
Thị trường mà Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhiều thứ ba là Singapore với mức nhập khẩu 1,6 triệu USD trong tháng 4.
Đáng chú ý là Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Mỹ, tăng 68% tuy chỉ đạt 2,9 triệu USD, trong đó tháng 4-2019 đã nhập hơn 926 nghìn USD, tăng 52% so với tháng 3-2019 và tăng gấp hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2018.