https://www.youtube.com/watch?v=tLMZki8nNyc&feature=youtu.be

Miền Bắc:

- Công ty CP Bất động sản TITAN – Hotline: 0967758686

- Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ TNB – Hotline: 0981152666

- Công ty tư vấn và đầu tư bất động sản Toàn Cầu (Globalland) - Hotline: 0902885689

Miền Nam:

- Công ty TNHH Bất động sản SmartRealtor& Partners– Hotline: 0909803939

- Công ty CP Dịch vụ Bất động sản G20 – Hotline: 0901105115

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Central Real - Hotline: 0947796850

- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Newland- Hotline: 0938256168