Tuy nhiên, theo một vị đại diện Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), tuy giá thế giới giảm nhưng không vì thế áp lực với doanh nghiệp đầu mối giảm đi bởi hàng cũ nhập với giá cao vẫn còn, trong khi hàng mới giá thấp hơn chưa nhập về. Hiện tại, doanh nghiệp đầu mối vẫn đang lỗ vài ba trăm đồng lít/xăng dầu, sau khi đã được sử dụng quỹ bình ổn.

Trong khi đó, từ đầu tuần, các doanh nghiệp đầu mối đã thực hiện tăng chiết khấu cho đại lý. Mức chiết khấu mới phổ biến ở mức 400-450 đồng/lít xăng dầu, cao gần gấp đôi so với mức 200-250 đồng/lít duy trì từ sau tết. Lý giải việc doanh nghiệp xăng dầu đang kêu lỗ mà vẫn tăng chiết khấu được cho đại lý, tổng giám đốc một doanh nghiệp đầu mối phía Nam nói rằng nhờ được sử dụng quỹ bình ổn nên mức lỗ giảm xuống, có điều kiện chia sẻ với đại lý. “Với mức chiết khấu 200-250 đồng/lít xăng, chắc chắn đại lý lỗ. Tăng lên để họ có điều kiện buôn bán” - ông này cho biết.

TX