Cụ thể, mỗi lít xăng sinh học E5 tăng thêm 626 đồng; xăng A95 tăng 718 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng 48-760 đồng một lít, kg tùy loại. Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 tăng lên mức tối đa 20.279 đồng, xăng A95 là 21.235 đồng; dầu diesel16.997 đồng, dầu hỏa 15.959 đồng và dầu madut không cao hơn 15.980 đồng.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 17 giờ 00 ngày 17 tháng 7 năm 2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

Cùng với tăng giá bán lẻ, nhà điều hành tiếp tục mức trích Quỹ bình ổn giá 500 đồng một lít, kg với các mặt hàng xăng, dầu. Riêng xăng E5 mức trích quỹ là 100 đồng một lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, chênh lệch giá cơ sở các mặt hàng xăng tăng hơn 3% so với kỳ điều hành cách đây 15 ngày, trong khi dầu madut tăng trên 4%. Đây là lý do khiến các mặt hàng xăng dầu tăng giá.

Trong kỳ điều hành này Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện không chi Quỹ Bình ổn giá, giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu để hạn chế mức tăng giá, đồng thời tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ở mức hợp lý, giữ mức chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E5 và xăng khoáng RON95 để khuyến khích tiêu dùng xăng sinh học theo lộ trình.