Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 2,24%; khu vực công nghiệp tăng 4,95%; xây dựng tăng 4,79%; dịch vụ tăng 5,65%.

Trong tháng 3-2013, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 31,9% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung, quý I-2013, IIP tăng 4,9% so với cùng kỳ. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bùi Hà cho biết đối với ngành sản xuất và phân phối điện, chỉ số IIP của ngành tuy có tăng cao hơn các ngành khác nhưng vẫn thấp hơn mức tăng năm trước do sản xuất suy giảm nên nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất thấp.

AX