Ngày 7-8, liên bộ Tài chính-Công Thương đã phát đi thông tin về điều hành giá bán xăng dầu trong nước. Thời gian thực hiện từ 15 giờ ngày 7-8.

Theo đó, liên bộ quyết định cho doanh nghiệp đầu mối được sử dụng quỹ bình ổn giá để giảm nhiệt giá bán lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp được chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu xăng E5 RON92: 1.194 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 853 đồng/lít); xăng RON95: 554 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 95 đồng/lít); dầu madut: 70 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 70 đồng/kg).

Sau sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92: giữ ổn định giá; xăng RON95-III: giữ ổn định giá; dầu diesel 0.05S: tăng 296 đồng/lít; dầu hỏa: tăng 205 đồng/lít; dầu madut 180CST 3.5S: tăng 257 đồng/kg.

Như vậy, giá bán lê các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 RON92: không cao hơn 19.611 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 21.177 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.538 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 16.379 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.013 đồng/kg. 

Theo cơ quan điều hành, tỉ giá VND/USD thời gian qua tiếp tục xu hướng tăng đã ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước.