Đó là đề xuất của nhiều DN, chuyên gia tại hội thảo “DN khởi nghiệp - Hướng phát triển” do Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP và Hiệp hội DN TP.HCM tổ chức ngày 15-12.

Ông Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho rằng cần hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là hỗ trợ DN, các nhà đầu tư kinh doanh mạo hiểm.

“Bài học ở nhiều quốc gia cho thấy chỉ khoảng 10% khởi nghiệp thành công, 30% lưng chừng và 60% là thất bại khi khởi nghiệp. Do đó kêu gọi quốc gia khởi nghiệp phải đi kèm với cơ chế, chính sách hỗ trợ, pháp luật bảo vệ” - ông Hiệp nói.