Mục tiêu của hội thảo là nhằm hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động mua bán hàng hóa qua các sở giao dịch hàng hóa, bên cạnh các sở giao dịch hàng hóa trong nước. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, đây là hành lang pháp lý để doanh nghiệp có điều kiện tham gia hội nhập tốt hơn sân chơi quốc tế, đáp ứng nhu cầu phòng hộ, ngăn ngừa rủi ro của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận sâu hơn thị trường, phát triển bền vững các ngành hàng sản xuất. 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết thông tư này áp dụng với thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa nước ngoài. Mặc dù mục đích chính của sở giao dịch, sàn giao dịch hàng hóa là công cụ bảo hiểm rủi ro về giá cả hàng hóa nhưng hiện các nhà đầu tư tham gia với mục đích bảo hiểm rủi ro và giao dịch thật còn rất hạn chế, chủ yếu là mục đích đầu cơ tài chính. 

Tham gia góp ý, các chuyên gia đều nhất trí với lộ trình, điều kiện tham gia giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa theo hướng quản lý chặt chẽ từ ban đầu, sau đó mở dần phù hợp với năng lực, nhu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của thương nhân tham gia, hạn chế hành vi đầu cơ, lợi dụng gian lận, gây bất ổn thị trường và thiệt hại đến nền kinh tế cũng như lợi ích của DN.

T.ANH