TKV vừa có báo cáo sản xuất kinh doanh quý I-2019. Theo đó, đơn vị này đạt doanh thu hơn 31.000 tỉ đồng, đạt 24,4% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu than đạt 16.884 tỉ đồng. Lợi nhuận trong quý I của TKV đạt hơn 1.000 tỉ đồng, bằng 33 % kế hoạch năm, nộp ngân sách 5.750 tỉ đồng.

Về tiền lương, trong quý I tiền lương bình quân toàn tập đoàn là 11,2 triệu đồng/người/tháng.

Về sản xuất kinh doanh quý II, TKV cho biết để đảm bảo than cho sản xuất điện, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, nóng tới đây, TKV yêu cầu các đơn vị tập trung pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong nước.

Đồng thời, TKV sẽ trao đổi, thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (TKV) tăng cường sử dụng than nhập khẩu pha trộn để tăng nguồn cung cho các hộ điện của EVN đã ký hợp đồng với TKV.

Dự kiến trong quý II-2019, TKV và EVN sẽ thống nhất hợp đồng cung cấp than dài hạn, giá cho than sản xuất trong nước và giá than nhập khẩu pha trộn…