Ủy ban này cho rằng việc điều chỉnh tỉ giá cũng như giá điện, nước và các dịch vụ công khác cần phải rất thận trọng và có sự phối hợp chặt chẽ. Theo tính toán cụ thể, nếu VND giảm giá 3% sẽ góp phần làm CPI tăng thêm khoảng 0,3%-0,4%. Trong khi đó, nếu giá điện tăng 10% thì CPI tăng thêm 0,4% và giá xăng khoảng 5% thì CPI tăng thêm 0,1%-0,15%. Như vậy, chỉ tính riêng ba yếu tố này nếu được điều chỉnh vào cùng thời điểm sẽ góp phần làm CPI tăng khoảng 0,8%-1%.

Cũng theo phân tích của cơ quan này, lạm phát hai tháng đầu năm đã đạt mức tăng xấp xỉ 2,6% so với đầu năm. Điều này cho thấy cần phải cố gắng và quyết liệt trong việc thực thi chính sách mới có thể đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát của năm 2013 dưới mức 6,8%. Về chính sách tỉ giá, Ủy ban Giám sát cho rằng hối đoái những ngày đầu năm Quý Tỵ tăng đột biến. Tuy nhiên, sự gia tăng này chỉ mang tính nhất thời do ảnh hưởng của yếu tố tâm lý, còn nhu cầu thực về ngoại tệ trong thời điểm hiện nay là không thực sự lớn và sẽ sớm ổn định trở lại.

Ngày 1-3, bộ trưởng Tài chính đã có công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính từ trung ương đến địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

TRÀ PHƯƠNG