Thái Nguyên xếp thứ hai với 2,016 tỉ USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Tiếp theo là Bình Dương với 385,97 triệu USD.

Như vậy, Thanh Hóa và Thái Nguyên đã thay thế vị trí quen thuộc của Bình Dương và Hải Phòng nhờ hai dự án lớn đã được cấp phép. Đó là dự án của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa, tăng vốn 2,8 tỉ USD) và của Công ty Samsung Electronics Việt Nam (Thái Nguyên, tổng vốn 2 tỉ USD).

Còn theo các báo cáo từ các địa phương, tính đến ngày 20-3-2013, cả nước có 191 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,927 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2012. Có 71 lượt dự án đăng ký tăng vốn (3,1 tỉ USD), tăng hơn 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2012.

QUANG HUY