Công ty Quản lý Qũy SSI (SSIAM) cùng với các đối tác là CT Bright (CTB) thuộc Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) và Mercuria Investment Co., LTD (MIC) đã tổ chức trực tuyến ký kết các văn kiện thành lập Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam– VGIF vào sáng nay, ngày 14-10.

VGIF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân, có quy mô dự kiến 150 triệu USD, kỳ hạn 10 năm, thời gian đầu tư 5 năm.

Quỹ áp dụng cách thức đầu tư linh hoạt và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến người tiêu dùng và những ngành có thế mạnh cạnh tranh của Việt Nam, bao gồm thực phẩm, đồ uống; bán lẻ; dược phẩm, sức khỏe; điện, năng lượng; nước…

Mục tiêu của Qũy VGIF tập trung vào 3 điểm chính, gồm các công ty  có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng lớn trong các năm tới; cơ hội niêm yết hoặc tư nhân hóa các công ty nhà nước với định giá hấp dẫn và niêm yết qua PIPEs, hoặc spin-offs những công ty con của tập đoàn đã được niêm yết.

Ngoài việc hợp tác góp vốn đầu tư, ba thành viên lập quỹ là SSIAM, CTB và MIC, sẽ phối hợp với nhau trên mọi phương diện: quản lý hoạt động của quỹ, huy động vốn, thẩm định doanh nghiệp, ra quyết định đầu tư … Với vai trò là “chủ nhà”, SSIAM có trách nhiệm tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội ngũ đầu tư của SSIAM sẽ trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhận đầu tư nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp, cũng như bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.