Thanh lý 264 xe công thu về 390 triệu đồng là thông tin không chính xác
(PLO)- Việc bán thanh lý ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.

Chiều nay (30-6), Bộ Tài chính đã phát đi thông tin về sự việc một số cơ quan báo chí đã đưa tin “Bán thanh lý 264 ô tô, thu về 390 triệu đồng”.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết tính từ ngày 1-1-2016 đến ngày 17-6-2016 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, các đơn vị đã thanh lý 264 ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỉ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỉ đồng (390 triệu đồng).

Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm nguyên giá tài sản là giá khi mua mới. Giá trị còn lại của tài sản là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng. Theo chế độ hiện hành, ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn một năm là 6,7%.

"Nghĩa là giá trị còn lại 0,39 tỉ đồng được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 ô tô này. Vì vậy thông tin "thanh lý 264 ô tô công thu về 390 triệu đồng” là thông tin không chính xác” - Bộ Tài chính khẳng định.

Theo Bộ Tài chính, việc bán thanh lý ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Như vậy, giá bán thanh lý ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán. Số tiền thu được từ bán thanh lý ô tô của các cơ quan nhà nước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

TRÀ PHƯƠNG