Thời gian qua, nhiều  sàn giao dịch bất động sản chưa được cấp phép tuy nhiên vẫn hoạt động giao dịch và vừa kinh doanh dịch vụ bất động sản, vừa kinh doanh bất động sản để ăn chênh lệch. Có nhiều sàn cơ sở vật chất quá sơ sài, chật hẹp, nhân viên vừa ít vừa thiếu kinh nghiệm.

Theo ông Hà Văn Lê, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có ba sàn bất động sản đáp ứng được các điều kiện quy định. 

ĐẮC LAM