Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thanh tra, kiểm tra người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao.
Qua đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế huy động, bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng phòng, đội.
Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.
Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị giao dịch liên kết lớn.
Ngành thuế cũng cảnh báo trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hoặc không đánh thuế.
Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến hết ngày 23-10, toàn ngành thuế đã thực hiện 70.102 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt gần 79% kế hoạch năm nay và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2017. Qua đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 12.800 tỉ đồng, giảm lỗ gần 19.800 tỉ đồng và giảm khấu trừ hơn 1.250 tỉ đồng.