Hai ngân hàng ngoại này vừa được thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 10-12.

Theo giấy phép, cả hai ngân hàng trên đều có thời hạn hoạt động là 99 năm và được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.

BÙI NHƠN