Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ liên quan trình Chính phủ và Quốc hội cho phép dành riêng một khoản kinh phí cho các bộ, ngành để thực hiện kết nối và mở rộng kết nối các thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT đề xuất cơ chế đặc thù để lập, phê duyệt các dự án công nghệ thông tin phục vụ triển khai nhiệm vụ này.

 Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan tới quản lý giá, đồng thời khẩn trương xây dựng các kịch bản điều hành giá cho năm 2016 để bảo đảm thực hiện thành công kiểm soát về lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.