Thêm ngân hàng thực hiện hoạt động bảo lãnh BĐS
(PLO)- Bổ sung ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê, mua nhà hình thành trong tương lai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố danh sách bổ sung các ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.

Theo đó, NHNN bổ sung thêm một NHTM có đủ điều kiện thực hiện hoạt động này tại thời điểm công bố là NHTM Xây dựng Việt Nam (CB).

Với nội dung “cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng” được bổ sung, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của CB đảm bảo đầy đủ với hầu hết các mảng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng đối với một NHTM như huy động vốn, sử dụng vốn, cấp tín dụng, trung gian tài chính.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, số NHTM có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản được NHNN công bố là 39 NHTM. Trong đó có 30 NHTM trong nước, năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài và bốn ngân hàng liên doanh.

THÙY LINH