(PL)- Ngày 9-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công-tư.

Theo đó, có chín lĩnh vực thí điểm đầu tư bao gồm đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị, cảng, hệ thống cung cấp nước sạch, nhà máy điện, bệnh viện, nhà máy xử lý chất thải và các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công khác do Thủ tướng quyết định.

Phần tham gia của nhà nước không vượt quá 30% tổng mức đầu tư của dự án.

Doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế, được miễn tiền sử dụng đất với diện tích đất được giao, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án cũng được hưởng ưu đãi về thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự án còn được quyền thế chấp tài sản, quyền mua ngoại tệ và được bảo đảm cung cấp các dịch vụ công cộng. Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2011.