Đề án trên có hiệu lực triển khai từ ngày 20-12-2009. Tập đoàn được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng Công ty Viễn thông quân đội và các đơn vị thành viên. Tập đoàn (công ty mẹ) là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và có 5 đơn vị hạch toán trực thuộc; 2 công ty con có vốn điều lệ do tập đoàn sở hữu 100% vốn; 2 công ty TNHH một thành viên do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ; 7 công ty cổ phần do tập đoàn nắm giữ 50% vốn điều lệ; 5 công ty liên kết do Tập đoàn sở hữu bằng hoặc dưới 50% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội có đội ngũ cán bộ và trang thiết bị chuyên nghiệp, đồng bộ. Đây là tiền đề tốt để phát huy chất lượng viễn thông

Ngoài ra, tập đoàn còn gồm các công ty TNHH có hai thành viên trở lên và công ty cổ phần khác, công ty liên danh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin có vốn góp của Tập đoàn.

Cùng với quyết định phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Thủ tướng đã quyết định thành lập Công ty mẹ-Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Đây là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước, kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Viễn thông Quân đội trước đây. Hiện tại vốn điều lệ của tập đoàn này là 50.000 tỷ đồng.

Về tổ chức, Tập đoàn có tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc gồm các phòng ban nghiệp vụ.

Năm ngoái (2008), Viettel có doanh thu 2 tỷ USD và lọt top 100 thương hiệu viễn thông lớn thế giới. Viettel cũng là doanh nghiệp có cơ sở hạ tầng viễn thông lớn nhất tại Campuchia.

Theo MAI HƯƠNG (Chinhphu.vn)