Thông tin quan trọng về đăng ký thuế
(PLO)- Doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng được gia hạn nộp thông báo cho cơ quan thuế đến ngày 30-1-2016, thay vì hết hạn vào ngày 20-12 vừa qua.
  Người nộp thuế làm thủ tục nộp thuế tại kho bạc. Ảnh minh họa: Quỳnh Như

Đây là hướng dẫn ngày 25-12 của Tổng cục Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp không biết phải nộp hay không cần nộp thông báo này, nhiều chi cục thuế cũng không hướng dẫn được chính xác cho doanh nghiệp. Vì vậy nhiều cơ quan thuế đã gửi thắc mắc cho Tổng cục Thuế. Khi Tổng cục Thuế có hướng dẫn về việc nộp thông báo thì đã sát ngày hạn chót 20-12.

Theo phản ánh của các chi cục thì có rất nhiều doanh nghiệp đến nay cũng chưa nộp thông báo nói trên, có thể do chưa biết hướng dẫn của Tổng cục hoặc biết hướng dẫn nhưng thấy đã quá hạn nên không nộp. Do đó Tổng cục đã hướng dẫn các chi cục thuế phải chấp nhận cho doanh nghiệp nộp thông báo này sau ngày 20-12 nhưng trước ngày 30-1-2016 để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và cách tính thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng.
Trong thời gian năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, cho biết các doanh nghiệp cần lưu ý nhắc cơ quan thuế phát hành thông báo này cho doanh nghiệp vì đây là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ, tránh rắc rối về sau nếu cơ quan thuế cho rằng doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp kê khai chứ không phải phương pháp khấu trừ.
Quỳnh Như