Sau thời gian này, người dùng di động chỉ có thể mua SIM ở các điểm bán SIM được ủy quyền. Các điểm đăng ký thông tin thuê bao, đại lý phân phối SIM thuê bao... không được nhà mạng ủy quyền thì phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao, bán SIM nếu không muốn bị phạt. Các nghĩa vụ này thực hiện theo Nghị định 49/2017 hướng dẫn Luật Viễn thông.

Với các SIM đã bán cho người dùng, các doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện thay đổi, bổ sung, đăng ký mới thông tin thuê bao cho đến hết ngày 24-4-2018.

Nếu người dùng không đăng ký thông tin, nhà mạng có thể cử nhân viên trực tiếp đến gặp các cá nhân, tổ chức dùng SIM để yêu cầu khai báo.

UBND cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phải tổ chức thanh tra, kiểm tra các nhà mạng; hướng dẫn các quận huyện kiểm tra, giám sát hành vi mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định tại địa bàn.