Ngành thuế cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp và người dân, hạn chế thất thu ngân sách. Cũng trong năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai tốt đề án kê khai thuế qua mạng Internet cho 254 doanh nghiệp. Trong kỳ kê khai thuế đầu tiên (tháng 11) có 215 doanh nghiệp thực hiện thành công với tổng 474 tờ khai.

Năm 2010, ngành thuế Hà Nội được giao kế hoạch thu 77.797 tỉ đồng. Trong đó nguồn thu từ dầu thô là 5.100 tỉ đồng. Ông Phi Vân Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, cho biết: “Toàn ngành phấn đấu thu vượt 5% dự toán thu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế..., tạo bước chuyển biến thật sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành”.

XL