Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận xét như trên khi làm việc với Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Nghệ An ngày 6-12. Theo ông Nhân, khi nào thu nhập nông dân bằng 1/2 thu nhập của công nghiệp, dịch vụ thì lúc đó bài toán nông dân ly hương, ly nông mới có lời giải.

Ông Nhân cho rằng cần phải đẩy mạnh mô hình HTX kiểu mới để thu hút được nhiều hộ nông dân làm ăn cá thể vào. “HTX là mô hình cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân. Có HTX kiểu mới, doanh nghiệp sẽ không phải đối phó với rủi ro trong sản xuất, còn nông dân sẽ thông qua HTX kiểu mới để yên tâm sản xuất, tăng thu nhập…” - ông Nhân kết luận.