Đó là nhận định của Bộ NN&PTNT cho biết tại báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch tháng 9-2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. báo trên được công bố chiều nay (26-9).

Cụ thể trong lĩnh vực chăn nuôi heo, Bộ NN&PTNT thông tin, do giá bán tăng, giảm thất thường khiến người chăn nuôi không mặn mà với việc tái đàn.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, người chăn nuôi heo nhỏ lẻ do thua lỗ nên không đầu tư nuôi trở lại, còn các hộ có quy mô nuôi lớn, trang trại, doanh nghiệp chỉ duy trì nuôi cầm chừng chờ giá thịt heo tăng trở lại. Đến tháng 9-2017, đàn heo cả nước giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, ở lĩnh vực chăn nuôi gia cầm trong 9 tháng qua, đàn gia cầm cả nước nhìn chung phát triển khá tốt. Các mô hình gia trại, trang trại gia cầm được quan tâm đầu tư, đa dạng về đối tượng và chất lượng đàn ngày càng tăng.

Dịch cúm gia cầm tuy có xuất hiện rải rác tại một số tỉnh nhưng hiện đã được dập tắt. Đàn gia cầm cả nước ước tính đến tháng Chín tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 772,7 nghìn tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước; trứng gia cầm đạt 7562,7 triệu quả, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016.