Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu NHNN chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn 2011-2015. Trong đó đề xuất lộ trình thận trọng, hiệu quả, không để một ngân hàng nào đổ vỡ.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt theo tín hiệu thị trường, vừa đảm bảo kiểm soát lạm phát, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng, công tác điều hành chính sách tiền tệ vẫn còn hạn chế, đặc biệt là công tác thanh tra, giám sát chưa quyết liệt, chế tài xử lý chưa nghiêm dẫn tới hiện tượng các tổ chức tín dụng tìm cách “lách” các quy định của NHNN.

TX