Nhằm kích cầu sức mua từ nay đến 31-10, Vissan giảm giá 5%-10% một số mặt hàng thực phẩm chế biến, gồm:

heo hầm 150 g, paté thịt heo 150 g, sườn nấu đậu 200 g, chả đùm 200 g, bò hai lát 150 g, xíu mại sốt cà 200 g; lạp xưởng Mai Quế Lộ 200 g, 500 g và lạp xưởng thường 200 g; hoành thánh đặc biệt 200 g, hoành thánh trẻ em 200 g; chả giò thịt 500 g, chả giò tôm cua 500 g, chả giò rế tôm cua đặc biệt 250 g, 500 g; chả giò rế thịt 500 g.

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết đến nay kế hoạch chuẩn bị hàng tết đạt 80%. Công ty bảo đảm lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với nguồn hàng chất lượng. Cam kết không tăng giá bán mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng.

TT