Khoản này được đưa vào Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Doanh nghiệp không nộp, chậm nộp, nộp không đủ… sẽ bị xử lý vi phạm về thủ tục liên quan đến khoản đóng góp bắt buộc.

Đây là quy định trong dự thảo của Bộ Tài chính ngày 5-3. Cụ thể, doanh nghiệp nộp 1% từ ngày 1-5-2013, 1,5% từ ngày 1-5-2016 và 2% từ ngày 1-5-2019.

Q.NHƯ