Ngày 8-10, tại hội thảo “Hợp tác và kết nối thị trường các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP” do Metro Cash & Carry phối hợp với Tổng cục Thủy sản phối hợp tổ chức, nhiều ý kiến phản ánh.

Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP (Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt) với nông dân vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Một số ý kiến cho rằng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP gặp khó đầu ra.

Ông Trần Văn Làm, đại diện Hội Nông dân Việt Nam (Chi nhánh TP.HCM), cho biế t sau khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP thì cũng không biết bán cho ai, chi phí cao đội giá thành lên trong khi bán với giá thấp thì lỗ.  Do vậy, người nông dân bỏ nuôi trồng theo VietGAP, trở lại cách nuôi truyền thống để có số lượng nhiều bán có lời. Thực tế tại một số tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang nông dân đã  tham gia thực hiện quy phạm nhưng sau đó rút lui.

Đại diện Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cho biết cơ quan quản lý phải phát triển thị trường cho sản phẩm được chứng nhận VietGAP. Ví dụ  Metro có tiêu chuẩn MetroGAP, nếu sản phẩm của doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP mà được đưa vào mạng lưới phân phối tại thị trường nội địa có nghĩa là  đến một lúc nào đó sẽ hướng đến việc có thể công nhận các tiêu chuẩn khác (GlobalGAP, ASC…).

TÚ  UYÊN