Hiện nay, phần lớn các tàu cá có công suất nhỏ, trung bình từ 90 CV trở xuống nên chưa khai thác hết nguồn lợi hải sản từ biển, đặc biệt là những khu vực biển xa bờ.

Năm qua, chính quyền TP Đà Nẵng đã hỗ trợ ngư dân 25 tỉ đồng để tăng cường năng lực đánh bắt hải sản xa bờ và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong đó, hỗ trợ ngư dân đóng mới năm tàu có công suất lớn từ 1.000 CV đến 1.200 CV, giá trị hỗ trợ từ 500 triệu đến 800 triệu đồng/tàu. Ngoài ra, thành phố cũng đã thực hiện chủ trương mua bảo hiểm tàu cá cho trên 3.000 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên các tàu có công suất từ 50 CV trở lên. Năm 2013, ngư dân sẽ tiếp tục đóng mới 13 tàu cá, tàu hậu cần nghề cá có công suất lớn trên 1.000 CV.

LÊ PHI