Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm nay là năm thứ 5 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp: “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”…

Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch Giờ Trái đất 2013 đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

 
Theo V.H. (CAND)