(PL)- Ông Randolph Flay, Giám đốc Chương trình Hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAid) bày tỏ điều này trong lễ khởi động dự án “YouthSpark Career Readiness - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Microsoft tổ chức ngày 4-4 ở Hà Nội.

Ông Randolph Flay nói: “Giới trẻ Việt Nam có nhiều quyết tâm, tham vọng và giá trị những ý tưởng của giới trẻ Việt Nam rất tốt. Tuy nhiên, có một điều quan trọng đối với giới trẻ Việt Nam là kỹ năng giải quyết vấn đề. Mặt khác, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp cần phải được tăng cường hơn nữa, cách thức đào tạo lao động cũng phải thay đổi theo hướng thực tế hơn”.

Ông Ngô Hùng Tín, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), thì cho rằng khi hội nhập, đặc biệt là khi gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam có thể sử dụng lao động nước ngoài nhưng không đơn giản vì phải trả chi phí cao và điều này giảm sức cạnh tranh của lao động Việt Nam.

“Lao động trẻ Việt Nam cũng có thể đi ra làm việc tại thị trường quốc tế nếu có kiến thức, kỹ năng, song quan trọng hơn hết là thái độ làm việc, bao gồm tính kỷ luật, tính trách nhiệm và làm việc nhóm. “Có như thế giới trẻ Việt Nam mới có thể trở thành công dân toàn cầu và làm việc ở bất cứ đâu” - ông Tín nói.

CHÂN LUẬN