(PL)- UBND TP.HCM sáng 27-9 đã họp bàn về tình hình kinh tế-xã hội TP chín tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm.

 

Ông Thái Văn Rê - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đã báo cáo kết quả tăng trưởng kinh tế TP trong chín tháng với mức tổng sản phẩm nội địa ước đạt hơn 593.000 tỉ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ (8,7%), gấp 1,5 so với cả nước.

Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chín tháng tăng 2,41%, riêng tháng 9 ước tăng 1,13% do chịu tác động của nhóm giáo dục (tăng đến 19,02%) với hầu hết các loại hình giáo dục của TP đều đồng loạt tăng học phí. Theo ông Thái Văn Rê, nếu loại trừ yếu tố tăng giá của giáo dục thì CPI tháng 9 âm (giảm 0, 03% so với tháng trước).

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội TP đạt 26/28 chỉ tiêu đề ra. Hai chỉ tiêu không đạt là tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 95% và tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 96%.

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích, đánh giá những yếu tố bất ổn để có giải pháp kịp thời.

BÌNH MINH