Cũng theo Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 12, nhóm giao thông và nhóm hàng hóa, dịch vụ là hai nhóm có giá tăng cao nhất: 2,62% và 1,78%. Tiếp đến là nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 1,76%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 1,68%, tập trung ở các mặt hàng vật liệu xây dựng do nhu cầu sử dụng tăng cao trong tháng giáp tết. Các nhóm còn lại tăng nhẹ: nhóm bưu chính viễn thông giảm nhẹ 0,13%, nhóm giáo dục đứng ở mức giá của tháng trước. Riêng nhóm hàng ăn sau khi tăng nhẹ ở tháng trước là 0,31%, đến tháng 12 tiếp tục tăng 1,4%. Hầu hết các mặt hàng đồ uống và thuốc lá đều tăng.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,43%, tập trung vào các mặt hàng điện máy có linh kiện nhập khẩu. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,36% do giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Giá vàng tại TP giảm theo giá thế giới nhưng mức giảm chậm và giá luôn đứng ở mức cao hơn so với giá thế giới, bình quân so với tháng trước có mức tăng 13,24%.

YX