Tính riêng trong tháng 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 41.000 tỉ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Có được mức doanh thu này do hoạt động mua sắm dịp tết khá sôi động, lượng hàng hóa chuẩn bị dồi dào, thị trường ổn định không có hiện tượng tăng giá, khan hàng... Bên cạnh đó, sức mua trên địa bàn TP trong quý I tăng khá với 8,2%, cao hơn so với sức mua bình quân cùng kỳ năm 2012 là 5,7%.

TÚ UYÊN