(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương.

Trong đó, địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương áp dụng tỉ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA. Riêng TP Hà Nội và TP.HCM được vay lại 80%.

Các địa phương được vay lại khi đáp ứng các điều kiện như: Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày…

M.NGỌC