(PL)- Chiều qua (17-2), Sở Công thương cho biết tính đến 15-2 đã nhận được hồ sơ hỗ trợ vay vốn của 40 doanh nghiệp với gần 1.400 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Trung - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở Công thương) cho biết: “Những doanh nghiệp nào muốn vay vốn nhưng gặp khó khăn như không có tài sản thế chấp, không có phương án kinh doanh nhưng đã gửi hồ sơ thì sẽ được Sở hướng dẫn gỡ vướng cho từng doanh nghiệp”.

Hiện nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vẫn còn rất cao nên Sở Công thương sẽ tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ.

NHƯ THỦY