“Sắp tới TP sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp làm đầu mối kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, tham mưu cho UBND TP ban hành các chính sách, khung pháp lý thúc đẩy khởi nghiệp” - ông Phong nói.

Hồi giữa tháng 10, UBND TP đã ban hành quy chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa cho một dự án khởi nghiệp là 2 tỉ đồng với điều kiện đó là những dự án thuộc bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất - nhựa - cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm); công nghiệp hỗ trợ và các nhóm ngành dịch vụ (tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, thương mại, du lịch, vận tải, cảng và kho bãi, bưu chính - viễn thông - truyền thông, kinh doanh tài sản bất động sản, tư vấn, khoa học công nghệ, y tế - giáo dục - đào tạo).

TP.HCM đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 2.000 dự án khởi nghiệp và tính đến nay đã có khoảng 200 dự án đầu tiên đăng ký được hỗ trợ.