Trên 25.000 doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM
(PL)- Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, từ đầu năm đến ngày 15-10 đã có gần 25.400 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng vốn 163.000 tỉ đồng, tăng 32,6% về số DN và gần 60% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn tăng chủ yếu trong khu vực dịch vụ, tăng trên 52%. Tuy nhiên, số vốn đổ vào nông lâm thủy sản giảm hơn 43% so với cùng kỳ, mặc dù tăng đến 42% về số lượng DN nông nghiệp thành lập. Điều này cho thấy DN đổ vào ngành nông nghiệp ngày càng nhỏ hơn.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, có gần 17.000 DN đã ngưng nghỉ hoạt động, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ. 

QUỲNH NHƯ