Sáng nay, 18-2, UBND TPHCM phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) triển khai Quyết định số 14/2009/QĐ – TTg ngày 21-1-2009, của Thủ tướng Chính phủ về bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại.

Theo đó, đối tượng được bảo lãnh là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả các HTX) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động. Các doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả với quy mô dự án tối thiểu là 100 triệu đồng. Đồng tiền bảo lãnh là Việt Nam đồng, USD và đồng euro.

Theo HOÀNG LIÊM  ( SGGP)