Giải thưởng Chất lượng quốc gia Việt Nam là giải thưởng của Thủ tướng trao tặng với mục đích tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi trội về chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; trong đó riêng năm 2012 Thủ tướng đã phê duyệt các dự án thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng các doanh nghiệp đạt giải thưởng sẽ là những doanh nghiệp tiêu biểu cổ vũ cho 400.000 doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa đến chất lượng sản phẩm trong quá trình cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

AT